دامن کارگر انگلیس استفاده انتخابات

دامن: کارگر انگلیس استفاده انتخابات اخبار بین الملل

عکس) + خودرویی که تنها 99 دستگاه از آن ساخته می شود (

انتظار می‌رود نخستین نسخه از این خودروها را در سال آینده در خیابان‌های دنیا مانور دهند. خودرویی که تنها 99 دستگاه از آن ساخته می شود (+عکس)..

ادامه مطلب